Spring til indhold

Regler i forbindelse med udstilling af Simmental 

Vi gør særligt opmærksom på, at dette er de regler Dansk Simmental indstiller til brug. Denne kan dog ikke kontrollere de enkelte skuer, og derfor kan holdopdelinger mv. være anerledes på lokalskuerne. 

Følgende regler er gældende for simmental ved Landsskuet og Kødkvægskuet:

Holdinddeling:

KvierKøerTyre
6-8 mdr.Under 3,5 år6-8 mdr.
8-10 mdr.
10-12 mdr.3,5-5 år10-12 mdr
12-15 mdr.5 år og derover12-15 mdr.
15-18 mdr. 15-18 mdr.
18-21 mdr. 18-24 mdr.
21-24 mdr. 24-30 mdr.
24-27 mdr. 30-36 mdr.
27-30 mdr. 3-4 år
  4 år og derover.

Køer skal have kælvet inden for de sidste 15 mdr. før udstillingsdagen.

Køer med kalv og køer uden kalv bedømmes i samme hold.

Kalve

Kalve over 8 måneder kan ikke udstilles sammen med moderen

Besætningsgrupper: En besætningsgruppe består af mindst 3 dyr udstillet i ovennævnte hold. Gruppen sammensættes alene efter udstillerens skøn mht. køn, alder osv. 

Vedr. deling af hold og overtilmelding
Dommeren kan dele holdet, hvis der er mødt flere end 12 dyr. Ved 13 dyr deles med de 7 ældste i hold A og de 6 yngste i hold B. Ved 14 dyr i et hold deles med de 7 ældste i hold A og de 7 yngste i hold B. 

Overtilmelding

Ved overtilmelding til Kødkvægskuet frasorteres de yngste dyr (både kvier og tyre) først.

Hvis en udstiller kun har et enkelt dyr tilmeldt, vil det dog ikke blive frasorteret.

Bedømmelsen
Alle dyr bedømmes holdvis, op rangeres og tildeles points. Der uddeles rosetter svarende til det tildelte antal points. 

Dommeren giver en kort karakteristik af dyrene. De to først placerede dyr med mindst 23 points i hvert hold deltager i ærespræmiekonkurrencen. 

Ærespræmiekonkurrence
Alle kvalificerede dyr (se ovenfor) møder i ringen. Dommeren udpeger ærespræmiedyrene i prioriteret rækkefølge. Her kan der tildeles 24 points til de allerbedste.

Bedste kvie, tyr, ko samt bedste hundyr udpeges. 

Bedste kvie, tyr og ko modtager bånd. 

Interbreed
Bedste han- og hundyr deltager i Interbreed-konkurrencen på tværs af alle racer. 

(Vandre)pokaler ved Landsskuet  fra og med 2017.

Glastyren: Bedste handyr.
(Skænket af Dansk Simmental, og laves efter skuet med et billede af tyren.)

Tildeles kun ved min. 23 point. Til evigt eje.

Klokken: Bedste hundyr.
(Skænket af Dansk Simmental, erstatningsklokke modtages året efter)

Verner Olesens vandreklokke: Bedste ko
(Skænket af Verner Olesen)

TopDanmarks vandrepokal: Bedste kvie
(Skænket af TopDanmark, Herning)

Juniorpokalen (Vandrepokal): Bedste individ under 15 mdr.
(Skænket af Brammingborg og Sneumgaard Simmental)

For de 3 sidstnævnte gælder, at de vandrer så længe, som der er mulighed for at indgravere på dem.

Der ydes ingen erstatningspokal.

Når en pokal er fuldt indgraveret, overgår den som ejendom til den nulevende udstiller, som samlet set har vundet den flest gange i årenes løb.

Alle indgraveringer betales af Dansk Simmental.

Overdragelse af pokaler sker på Landsskuet.