Spring til indhold

Ved den lineære kåring beskrives 19 egenskaber på en skala fra 1-9. Desuden kan suppleres med:
 
afvigekoder, for egenskaber der ikke kan beskrives lineært, det gælder f.eks. fremskudt bov.
 
Dommeren starter med at registrere koens eller tyrens foderstand, da der i forbindelse med beregning af eksteriørtal skal tages hensyn til det kårede dyrs huld.
 
Herefter startes på beskrivelse af kropsegenskaber.
 
Dommerens opgave er, helt objektivt, at registrere, hvor dyret ligger på skalaen.
 
F.eks. vurderes “bredde af bov” ved at dommeren ser på dyret forfra og giver points fra 1-9.
 
Karakteren 1 fortæller at dyret er meget smalt, mens 9 gives for den meget brede bov.
 
De korrigerede 19 delegenskaber kan herefter anvendes i beregningen af de 3 eksteriørtal for:

• krop/racepræg

• muskelfylde
• lemmer
 
De 3 eksteriørtal standardiseres i forbindelse med beregningen, således at racegennemsnit bliver 80.
 
Beregningen sker på grundlag af de optima og vægtninger som de enkelte racer har valgt.

Princippet er, at jo tættere dyrets korrigerede bedømmelse af en delegenskab ligger på racens optimum, desto mere bidrager delegenskaben til et højt eksteriørtal.
 
Racernes avlsledelser har med udgangspunkt i de respektive avlsmål prioriteret delegenskabernes vægtning i eksteriørtallene.
 
Eksteriørtal.


Se kåringspunkter og optimumskåring for Simmental i nedenstående fil: