Spring til indhold

Oprindeligt stammer Simmentaleren fra dalen Simme i Schweiz. Her har man gennem århundreder drevet avlsarbejde med racen. Fra Schweiz har racen bredt sig ud over Mellem- og Sydeuropa og derfra ud over hele verden. I racens hjem-lande kaldes simmental med en henvisning til dens (ofte) brogede aftegninger som regel for Fleckvieh. Racen findes i dag i alle ver-densdele i et antal af ca. 50 millioner (!) dyr. Den er dermed blandt de 3-4 mest udbredte kvæg-racer på kloden. I sandhed en verdensrace.

Historisk set var Simmental oprindeligt en race, der blev anvendt til tre formål: mælk, kød og trækkraft. Netop denne kombination har uden tvivl været med til at bibringe racen dens styrke mht. produktionsegenskaber. Disse egenskaber blevet udviklet gennem århundreder under yderst vanske-lige forhold i bjergrige områder. Nogle steder i verden anvendes Simmental stadig med alle tre formål på én gang, ikke mindst i verdens økonomisk dårligst stillede lande. Eksempelvis findes der ca. 12 mio. simmentalere i Kina. Andre steder anvendes racen i kombinationen ”mælk & kød”. I et land som Østrig er Simmental den alt dominerende race (over 80 % af den samlede kvægbestand). En årlig mælkeydelse på op til 10-15.000 liter pr. ko er her ikke noget særsyn, sideløbende med en stor produktion af kød.

Det er imidlertid som ren kødkvægsrace, at Simmentaleren går sin sejrsgang som verdensrace. Racen har vist en utrolig evne til at tilpasse sig de mest forskellige klimatiske og produktionsmæssige forhold. Som et eksempel kan nævnes, at racen avles under helt intensive forhold i Skandinavien og Nordeuropa, mens den til gengæld producerer kød i stor stil under ekstensive produktionsformer i Nord- og Sydamerika, Australien og det sydlige Afrika. I Danmark anvendes Simmental som nævnt specielt som kødkvægsrace under intensive forhold, men anvendes også til indkrydsning i malkekvægsbesætninger.

Til Simmentalerens kendetegn hører først og fremmest evnen til at producere høj tilvækst. Simmental har enorme anlæg for stor daglig tilvækst – en tilvækst på 2.000 gram pr. dag og derover er i dag ganske almindeligt. Dertil kommer god muskulatur samt evnen til at producere på et lavt foderforbrug her udmærker racen sig ikke mindst ved evnen til at optage store mængder billigt grovfoder. Dette spiller en afgørende rolle for den økonomiske side af sagen.

Siden Simmental kom til Danmark i 1970érne, er Simmental blevet en af de største kødkvægsracer i Danmark, ikke mindst på grund af racens rolige temperament og store tilvækst potentiale.