Spring til indhold

Udover hovedforeningen foregår der masser af organisatorisk arbejde, rundt omkring i regionerne.

Der er i alt 5 lokal-foreninger. Heri varetages alle fomer for lokale interesser fx. i forbindelse med skuer osv.

Under hver region vil der kunne findes oplysninger om hvem der sidder i bestyrelsen i de enkelte regioner.

Samtidig vil det være muligt at finde oplysninger om arrangementer og nyheder i hvert enkelt lokalområde