Spring til indhold

Formålet med Aktive Avlsbesætninger er at styrke avlsarbejdet for den enkelte race. Det er af stor betydning for avlsværdivurderingen for tilvækst, at der indberettes vægte ved fødsel, 200 og 365 dage for alle fødte kalve. Konceptet har også til formål at stimulere besætningerne til at bruge de genetisk bedste tyre, aktivere bedømmelsesarbejdet samt sikre at vi finder de fremtidige insemineringstyre.

Du kan tjekke, om din besætning er kvalificeret ved at bestille udskriften Aktive Avlsbesætninger på dit RYK-kontor eller direkte via programmet Webdyr Plus. Reglerne kan ses nedenfor.

Regler
De pågældende avlsbesætninger er kandidater til at kunne certificeres som “Aktiv Avlsbesætning”, hvilket forudsætter, at visse krav til avlsmæssige aktiviteter og forhold er opfyldte. Der stilles krav om vejninger, at køerne bedømmes og anvendelse af insemineringstyre.

For at blive godkendt som en del af Aktive Avlsbesætninger skal nedenstående krav opfyldes

  1. 95 procent af dyrene i besætningen skal være med kendt afstamning
  2. Mindst 80 procent af besætningens kalve skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage
    Vejekravet skal kun overholdes for de kalve, som stod i besætningen på tidspunktet for vejetermin.
  3. Alle besætningens køer over fire år skal være kåret
  4. Min. 30 procent af kalvene i en årgang skal være efter en insemineringstyr

Afstamningskrav og vejning er obligatoriske (pkt. 1 og 2). Derudover skal min. et af de to andre krav være opfyldt.

Samtlige krav opgøres racevis. Dvs. har man flere racer, så opgøres de enkelte racer hver for sig.

Målsætning
Formålet med Aktive Avlsbesætninger er at styrke avlsarbejdet for den enkelte race. Det er af stor betydning for avlsværdivurderingen for tilvækst, at der indberettes vægte ved fødsel, 200 og 365 dage for alle fødte kalve. Konceptet har også til formål at stimulere besætningerne til at bruge de genetisk bedste tyre, aktivere bedømmelsesarbejdet samt sikre individafprøvningen af tyrekalve.

Nyeste liste over Dansk Simmentals medlemmer, som er aktive avlsbesætninger, opdateret januar 2024.