Spring til indhold
[print-me /]

Denne info om mønstring er vigtig for såvel gamle garvede udstillere som helt nye.

Kun hvis folk i samlet flok prøver at efterleve nedenstående retningslinier, får vi en flot og god præsentation af racen og dyrene.

HUSK!

Vi har kun meget lidt tid til at vise vores dyr, for dommer og tilskuere. Lad os få det bedste ud af det!!

RETNINGSLINIER FOR MØNSTRING AF KØDKVÆG

Dyret:

Vaskes, vær især opmærksom på ører, øremærker, under halen, klove og under maven på dyret

Er der sår eller skrammer på benene, bør de tildækkes

Bær en ren og pæn grime, hvor rebet er i passende længde

Trækkeren/mønsteren:

Trækkeren skal fremstå ren og i racens farver

Hvid skjorte

Rødt slips

Rød vest

Hvide Bukser

Katalognummeret medbringes i konkurrencen, så det er tydeligt at se for dommeren

Går på venstre side af dyret

Trækker ”med urets retning” rundt i ringen

Kender dyrets alder (junior/senior)

Specielt for mønstring af ko med kalv:

I miniput/junior konkurrencen: 2 trækkere tilladt (deltager som én enhed)

I senior konkurrencen: 1 trækker tilladt Samarbejde mellem trækker og dyr

Opmærksom på dommer også når dommeren bevæger sig foran dyret.

Vigtigt at være opmærksom på, at dommeren kan se dyret hele tiden

Opmærksomhed til andre mønstrere. Det er positivt at hjælpe – hav øjenkontakt til trækkeren foran, før du hjælper

Ingen snak med publikum eller andre deltagere.

Ingen brug af mobilMobil:

Ved bevægelse i ringen: Hold afstand til dyret foran (ca. 1,5 m – 2 m, hvis forholdene tillader det)

Ved opstilling på række: Hold afstand til dyrene ved siden af (ca. 0,5 m). Evt. større afstand ved dyr med lange horn eller tyre

Man skal være i stand til, at få dyret til at gå fremad, såvel som man skal være i stand til at bakke med dyret (dette gælder dog ikke miniput) på kommando

Overhaling af dyret foran må kun ske med tilladelse fra dommeren

Dyret opstilles med parallel benstilling, passende til dyrets brede

Dyrene skal kunne stå stille på en lige række, når dommeren beder om dette. Der rettes ind efter den, som går stiller sig op først.

Husk aldrig at slå eller sparke dyret.

”Trækæp” er ikke tilladt til mønstring.

Showstick er tilladt (ved skift med dyr, bør der gøres opmærksom på, om dyret er vant til showstick eller ej)

Specielt for senior konkurrencen: Dommeren kan forlange, at der byttes dyr i ringen.

Ved opdeling, hvor der er miniput, junior og senior, kan dommeren bede juniormønstrerne om at bytte dyr. Under hele konkurrencen er det vigtigt, at du som trækker slapper af/nyder det, og ser ud som om, du har gjort det mange gange før.

Vær smilende og oplagt. Prøv evt. at snakke stille med dyret (få dets ører frem) så dyret også ser ud til at være opmærksom på, hvad der sker.

Det er ikke tilladt at deltage både i mønstringskonkurrencen og være dommer i mønstringskonkurrencen på samme skue.