Spring til indhold
[print-me /]

Valg til sektorbestyrelsen for Landbrug og Fødevarer

Det er nu, vi skal vise, vi stadig står sammen.

Mandag den 27. februar er der valg til sektorbestyrelsen for Landbrug & Fødevarer Kvæg. Dansk Kødkvægs formand Per Lynge Laursen er fra flere sider endnu engang blevet opfordret til at stille op som kandidat. Politik spiller en stor og vigtig rolle for arbejdet i Dansk Kødkvæg. Meget af den politik, som har og får indflydelse på kødkvægsavlernes fremtid og eksistensgrundlag, bliver bestemt i sektorbestyrelsen. Derfor mener Dansk Kødkvæg, at det er meget vigtigt, at vi er medbestemmende og forsat har stemmeret i sektorbestyrelsen – nøjagtigt som i dag, men det kræver et valg af Per Laursen.

Politik

Dansk Kødkvæg arbejder forsat på at påvirke politikerne, Landbrug & Fødevarer mv. med vores holdninger og synspunkter. F.eks. mener vi, at en ko er ko, og det er uanset om det er en malkeko, en kødkvægsko, race eller størrelse – der skal være lige rettigheder for alle type besætninger og besætningstørrelser. Desuden bør alle have samme muligheder for at få kopræmie – det skal ikke kun være for de større besætninger. Der bør ligeledes være slagtepræmie til alle dyr – stor som lille producent.

Det er klart, at vores påvirkning ville være større og kraftigere, hvis vi forsat har en mulighed for at stemme for eller imod de enkelte forslag, som drøftes i sektoren med et kødkvægsmedlem i bestyrelsen

Valg

Valg til bestyrelsen finder sted mandag den 27. februar om formiddagen. Landbrug & Fødevarers Kvægs årsmøde og valg foregår i Herning, og det er nu, vi har chancen for at vise, at vi forsat – uanset kødkvægsrace – kan stå sammen om en kødkvægskandidat i bestyrelsen

Der er 2.500 malkekvægsbesætninger i Danmark og ca. 8000 kødkvægsbesætninger – er det så ikke rimeligt, at vi forsat har et fuldbyrdet medlem i bestyrelsen?

Vi opfordrer derfor til, at du tilmelder dig Landbrug & Fødevarer Kvægs Årsmøde senest den 20. februar. Hvis du er medlem af en landboforening, tilmelder dig kongressen og overholder tilmeldingsfristen, så har du mulighed for at afgive din stemme til valget. Hvis ikke ønsker at en hel dag i Herning, så kan man tilmelde sig til onlinestreamingen af Landbrug & Fødevarer Kvægs Årsmøde – så kan man sidde derhjemme og følge mødet og afgive sin stemme til valget.

Det er gratis deltagelse ved Landbrug & Fødevares Årsmøde (online eller fysisk) og Dansk Kødkvægs to sektioner sidst på eftermiddagen.

Ønskes der nærmere information vedrørende kandidaturet eller valget, så kan Per Laursen kontaktes på

telefon 40 20 88 65  

Tilmelding via dette link: Kvægkongres (tilmeld.dk)

DIN STEMME TÆLLER